• FB
  •  32 720 60 30

WSPOMAGANIE EGZEKUCJI

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę w zakresie czynności wspomagających egzekucję komorniczą.

W przypadku kiedy dłużnik po uzyskaniu nakazu zapłaty / wyroku dalej odmawia zapłaty kierujemy sprawę do komornika. Współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi. Bierzemy czynny i aktywny udział w czynnościach komorniczych, wskazując komornikowi składniki majątku dłużnika, z którego możemy zaspokoić roszczenia i przez cały okres nadzorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Po przeprowadzeniu skutecznej egzekucji Zleceniodawca otrzymuje całą wierzytelność oraz zwrot poniesionych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym opłat. W przypadku niewypłacalności dłużnika, efektem działań jest postanowienie komornika o bezskuteczności egzekucji, pozwalające na „wpisanie” wierzytelności w koszty działalności.

Zyskujesz:

  • Ustalenie majątku dłużnika.
  • Skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nadzorowanie czynności.
  • Wskazywanie majątku, źródeł dochodu i finansowania dłużnika.
  • Udział naszych windykatorów w czynnościach komorniczych w miejscach prowadzenia działalności.