• FB
  •  32 720 60 30

MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie dłużnika do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat Państwa niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane przez dłużnika w pierwszej kolejności.Często ma miejsce sytuacja w której kontrahent mając określoną pulę pieniędzy ureguluje zobowiązania tym wierzycielom, którzy o to zabiegają, a inne odstawi na tzw. dalszy plan.Monitoring Należności prowadzimy bezkonfliktowo, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez tworzenie i utrzymanie pozytywnych stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Kto powinien korzystać z monitoringu?

Przedsiębiorcy, w których działalności występuje ryzyko niezapłacenia faktury przez klienta albo klienci z premedytacją wydłużają termin płatności. Usługa ta pozwala łagodnie przypominać klientom o płatnościach, a z drugiej strony wykryć sprawy nadające się do windykacji w optymalnym momencie.

Uproszczony schemat postępowania :

  • Kontakt z kontrahentem – przypomnienie terminu płatności FV za pomocą telefonu, email lub sms.
  • W przypadku braku reakcji monitujemy pisemnie zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami.

Jeśli w dalszym ciągu brak ze strony kontrahenta chęci regulowania zobowiązania podejmujecie Państwo decyzję, czy korzystacie Państwo z usługi windykacji na zlecenie.

Zyskujesz:

  • Poprawę płynności finansowej.
  • Wczesne wykrycie nierzetelnych klientów.
  • Niski koszt odzyskania wierzytelności.
  • Zmniejszenie zaangażowania swoich pracowników w procesy nadzoru płatności.
  • Możliwość natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowiązania pieniężnego.