• FB
  •  32 720 60 30

KUPNO WIERZYTELNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku FIRMA PROMES-FINANSE proponuje zakup wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami jako jedną z form współpracy. Przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika przez naszą Firmę wiąże się z ograniczeniem oferty jedynie do wybranych wierzytelności. Kupno Wierzytelności na własny rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych, wymagalnych i potwierdzonych albo uznanych przez dłużników. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

Zyskujesz:

  • Poprawę płynności finansowej.
  • Ryzyko wypłacalność dłużnika przechodzi na nowego wierzyciela.
  • Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego.
  • Zamknięcie kont analitycznych.
  • Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne.
  • Redukcję kosztów własnych.