• FB
  •  32 720 60 30

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Już na samym początku współpracy z nowymi kontrahentami bardzo ważną sprawą jest zabezpieczenie własnych należności.Aby sprostać Państwa potrzebom oferujemy usługę Działań Prewencyjnych połączonych z usługą udostępnienia pieczęci firmowej informującej o monitoringu należności.

Pieczęć prewencyjna PROMES-FINANSE jest narzędziem mającym na celu zdyscyplinowanie kontrahentów do obowiązku terminowego regulowania płatności oraz ostrzeżeniem przed skutkami nieterminowej zapłaty.
Jest to jedna z najtańszych usług oferowanych na rynku, a jednocześnie bardzo skuteczna.

najczęściej wybierana pieczęć prewencyjna / możliwe inne wzory


Zalety:
– Zwiększenie dyscypliny płatniczej swoich kontrahentów.
– Wizerunek solidnego przedsiębiorcy dbającego o prestiż swojej firmy.
– Świadomość dłużnika, iż niewywiązanie się z płatności skutkuje dochodzeniem roszczeń finansowych za pośrednictwem renomowanej firmy windykacyjnej.
– Pieczęć prewencyjną dostępną w wersji elektronicznej i wersji mechanicznej.