• FB
  •  32 720 60 30

Skuteczna windykacja

home

Dochodzenie Roszczeń Finansowych jest głównym przedmiotem naszej działalności. W tym zakresie realizujemy różnorodne „techniki odzyskiwania” należności, preferując pozasądowe formy oddziaływania na dłużników. Po bezskutecznym, trwającym zwykle nie dłużej niż trzy miesiące, polubownym postępowaniu windykacyjnym wszczynamy – na własny koszt i w oparciu o własną komórkę obsługi prawnej – postępowanie sądowo – egzekucyjne mające na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności przysługujących naszemu zleceniodawcy.Skorzystanie z naszych usług oznacza wybranie właściwego partnera w tym względzie. Jako renomowana spółka, zajmująca się dochodzeniem roszczeń finansowych, skutecznie pomagamy naszym kontrahentom w likwidowaniu ich problemów płatniczych.Niezapłacone należności powodują wiele strat, między innymi dodatkowe nakłady pracy, zapłatę odsetek bankowych, problemy z płynnością finansową lub nawet zupełną stratę należnych Państwu pieniędzy.