• FB
  •  32 720 60 30

Zgłoszenia online

home

Możesz zgłosić dłużnika lub złożyć ofertę sprzedaży wierzytelności korzystając z odpowiedniego formularza.

Postępowanie sądowe w toku
 Tak Nie
Klauzula wykonalności
 Tak Nie
Postępowanie komornicze
 Tak Nie

Dodaj plik(FV, wyrok, zestawienie należności)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu powyżej, dla potrzeb niezbędnych do kontaktu zwrotnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883)