• FB
  •  32 720 60 30

KUPNO WIERZYTELNOŚCI

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku FIRMA PROMES-FINANSE proponuje zakup wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami jako jedną z form współpracy.Przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika przez naszą Firmę wiąże się z ograniczeniem oferty jedynie do wybranych wierzytelności.Kupno Wierzytelności na własny rachunek na podstawie umowy cesji może dotyczyć wyłącznie wierzytelności bezspornych, wymagalnych i potwierdzonych albo uznanych przez dłużników. Cenę zakupu określamy z wierzycielem indywidualnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika.

Zyskujesz:

– Poprawę płynności finansowej.
– Ryzyko wypłacalność dłużnika przechodzi na nowego wierzyciela.
– Brak konieczności prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego.
– Zamknięcie kont analitycznych.
– Zmniejszenie rezerw tworzonych na wierzytelności trudno ściągalne.
– Redukcję kosztów własnych.